top of page
Margareta-Nilsson-424x600.jpg

MED.DR MARGARETHA NILSSONS (1937-2017) STIFTELSE FÖR MEDICINSK FORSKNING

Bakgrund

Margaretha Nilsson föddes år 1937 och växte upp i Halmstad tillsammans med sina föräldrar och brodern Jan. Familjen bodde i en stor våning i egen fastighet belägen i centrala Halmstad, ett kulturellt och mycket konstnärligt hem med väggar som pryddes av målningar av både svenska modernister och välkända internationella mästare. 

Margaretha lämnade tidigt Sverige för studier i London. Så småningom kom hon att bosätta sig där under större delen av året och det var även i London som hon år 1980 avlade sin doktorsexamen.


Under sin livstid var Margaretha Nilsson mycket engagerad inom olika forskningsprojekt och satt själv med i ett flertal kommittéer inom forskning på sjukhus och universitet. Mån om att främja kommande generationers arbete inom medicin, var hon även handledare åt yngre forskare. Dr. Margaretha Nilssons stiftelse för medicinsk forskning grundades år 2017 för att hedra Margarethas minne i anslutning till hennes bortgång.

Om Dr. Margaretha Nilsson: About Us
bottom of page