top of page

UTDELADE MEDEL

SSMF2.png

2019 - SVENSKA SÄLLSKAPET FÖR MEDICINSK FORSKNING, SSMF

Under 2019 tilldelades SSMF 500 000 kr från Dr Mararetha Nilssons Stiftelse. Dessa medel har därefter tilldelats Linda Johnson vid Lunds Universitet, som SSMFs Stora Anslag, för hennes forskning inom kardiologi.

Read More
ki_logo_rgb.png

2020 - ANNA FOGDELL-HAHN VID KAROLINSKA INSTITUTET

Under 2020 tilldelades Dr. Anna Fogdell-Hahn 500 000 kr till hennes forskning kring antikroppstester vid COVID-19. Forskningsresultaten finns tillgängliga via Medrxiv.org i artikeln: SARS-CoV-2 serological tests can generate false positive results for samples from patients with chronic inflammatory diseases.

Read More
ki_logo_rgb.png

2020 - KARINE CHEMIN VID KAROLINSKA INSTITUTET

Under 2020 tilldelades Dr. Karine Chemin 180 000 kr för att undersöka T cellers roll i Reumatoid artrit samt Myosit i projektet "INVESTIGATING
PATHOGENIC T CELLS IN RHEUMATOID ARTHRITIS AND MYOSITIS”

Utdelade Medel: Latest News
bottom of page