top of page
hatt.jpeg

STIFTELSENS ÄNDAMÅL

Stiftelsen bildades 2017 efter ett tydligt uttalat önskemål från Margaretha Nilsson att hennes arv skulle nyttjas för att stödja medicinsk forskning.

Ändamålet med Dr Margaretha Nilssons Stiftelse för Medicinsk forskning är att främja vetenskaplig medicinsk forskning. Främjandet av ändamålet skall ske genom att utdela stipendier eller forskningsanslag. Såväl årlig direktavkastning från stiftelsens tillgångar som stiftelsens kapital får användas för att främja stiftelsens ändamål.

Om stiftelsen: About Us
bottom of page