top of page

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

Dr. Margaretha Nilssons stiftelse vänder sig till forskare inom olika medicinska områden. Pengar kan sökas för finansiering till forskningsprojekt, stipendier, finansiering att arbeta som gästforskare vid annat universitet/institut, samt till aktivt deltagande vid kongresser och dylikt.

SÅ HÄR ANSÖKER DU

Ansökningar kan skickas in löpande under året och bedöms på nästföljande styrelsemöte.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Ansökan med bilagor skickas in som en PDF i ett samlat dokument till DrMargarethaNilsson@gmail.com

ANSÖKANS INNEHÅLL OCH UTFORMNING

Ansökningen skall innehålla följande:

  • Beskrivning av forskningsområdet/projektplan (Max 5 sidor)

  • Syfte med resan/vistelsen (om aktuellt)

  • Förväntat resultat/mervärde av resan/vistelsen (välj det som passar) (Max 1 sida)

  • Budget och kostnadsmotivering (Max 1 sida)

  • Intyg från heminstitution/mottagande institution

  • CV (Max 2 sidor)

Ansökan: FAQ
bottom of page